Bygrensesteiner 1859

Bygrensesteiner i Oslo fra 1859
(Ny side, under arbeid)

Bygrensestein 1


xxxxxx

Bygrensestein 2


xxxxxx

Bygrensestein 3


xxxxxx

Bygrensestein 4


xxxxxx

Bygrensestein 5


xxxxxx

Bygrensestein 6


xxxxxx

Bygrensestein 7


xxxxxx

Bygrensestein 8


xxxxxx

Bygrensestein 9


xxxxxx

Bygrensestein 10


xxxxxx

Bygrensestein 11


xxxxxx

Bygrensestein 12


xxxxxx

Bygrensestein 13


xxxxxx

Bygrensestein 14


xxxxxx