Rakkestad første kirkebok ble skrevet i kronologisk orden, uten noen form for skille mellom de forskjellige handlinger. Jeg har digitalisert teksten og samtidig sortert handlingene, slik at det blir lettere å søke/lete i innføringene.
Vær så god – her har du muligheter til å finne dine Rakstinger.

Gifte 1722–1740

Her har jeg skilt ut de gifte.

Se gifte


Døpte 1722–1740

Her har jeg skilt ut de døpte.

Døpte 1722–1735

Døpte 1736–1740


Døde 1722–1740

Her har jeg skilt ut de døde.

Se døde


Konfirmerte 1737–1740

Her har jeg skilt ut de konfirmerte.

Se konfirmerte