Ex libris (lat.; eng. book-plate), bokeiermerke, et fastklebet merke på permens innside, som ved en innskrift eller en billedlig fremstilling (våpen, symbol, portrett) eller begge deler viser hen på eieren.
   De eldste trykte ex libris vi kjenner, er fra Tyskland, det er enkle tresnitt fra 1480-årene. Allerede Albrecht Dürer (1471–1528) tegnet ex libris av høy kunstnerisk kvalitet og fikk etterfølgere som Holbein, Cranach og Jost Amman.
(Aschehougs konversasjonsleksikon)
Mitt ex libris, tegnet av min far Rolf Nysted Heier.
Ett av min fars mange ex libris, dette tegnet av estlender Paul Pedersen 1946.