Byggebeltesteiner 1878-2

Byggebeltesteiner Kristiania/Aker fra 1878

Byggebeltestein 1 – er tapt

Originaldokumenter beskriver plasseringen slik:
«Fra et Punkt, hvor Veien, der fører fra Liabrochauéen til Ormøen træffer kysten, og hvor Mærkesten No. 1 sættes,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 2
«gaar Grændsen langs denne Vei til dens Sammenstød med Liabrochauséen, hvor No. 2 sættes.»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 3
«Herfra gaar Grændsen i næsten nordlig Rætning 985 Fod til No. 3, der sættes i Sammenstødet af 2de Bække paa Egebergskraaningen omtrent i den rette Linie mellem Jernbanestationen ved Bækklelaget og Pladsen "Skjønhaug"; »

Ligger veltet ved Framveien 12 på Bekkelagshøgda.
Byggebeltestein 4
«Herfra følger Grændsen Bækkens vestlige Arm indtil dennes Overkjøring Sydost for Jomfrubraaten, hvor No. 4 sættes;»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 5
«herfra østover i ret Linie 1615 Fod til No. 5, der sættes i Egebergveien tæt ved Pladsen "Køja";»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 6
«herfra bøyer Grændsen svagt mod Nord og gaar 1380 Fod til No. 6»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 7
«og videre i samme rette Linie 865 Fod til No. 7, der sættes i vinkelen, hvor trægjærdet træffer stengjærdet tæt ved og vestenfor Pladsen "Nystuen",»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 8
«herfra fremdeles med svag Bøyning mod Nord 929 Fod til No. 8»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 9
«og videre i samme rette Linie 1655 Fod til No. 9, der sættes i Sammenstødet af Enebakveien og Veien der gaar til Pladsen "Ryenengen"»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 10
«herfra i Nordlig Retning 1340 Fod til No. 10, der sætter i Markveien mellem Manglerud og Abildsø»

Steinen er antagelig tapt.
Byggebeltestein 11

« og videre i samme rette Linie 1021 Fod til No. 11, der sættes i Veien, der fører fra Manglerud østover til Mangelberg 1140 Fod fra Ladebygningen paa førstnævnte gaard;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 12

«herfra i næsten Nordlig Retning 885 Fod til No. 12, der sættes i Fægaden, der gaar fra Manglerud i nordlig Retning 1600 Fod fra denne Gaards Ladebygning i Krydset af Nysnævnte Fægade og et Trægjerde.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 13

«herfra gaar Grændsen i mere nordlig Retning 1565 Fod i ret Linie til No. 13, der sættes i Skovkanten oppe paa Bakken ved Veien, som fører fra Bryn til Østensjø;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 14

«herfra følger denne Vei til No. 14, der sættes, hvor Veien gaar over Bækken ved Kildals Bridselsfabrik»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 15
«herfra gaar Grændsen 955 Fod til No. 15, der sættes i den Vei, der gaar fra Bryns Station til Gaarden Skøien»

Steinen står i en veiskråning i Skøyenbakken utenfor eiendommen Thygesons vei 10.
Byggebeltestein 16

«og videre i samme rette Linie 1075 Fod til No. 16, der sættes, hvor Bækken østenfor Bryns Station falder ud i Loelven.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 17

«Herfra følges denne Bæk til No. 17, der sættes hvor forlængelsen af den rette Linie mellem No. 18 og No. 19 skjærer samme Bæk.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 18

«Fra No. 17 gaar Grændsen 481 Fod til No. 18, der sættes 500 Fod vestenfor Fuldmægtig Flocks Vaaningshus – Sofienlyst – i Tesengaden (Tvedtveien);»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 19

«herfra i samme rette Linie 751 Fod til No. 19, der sættes i nordvestre Havehjørne ved Gaarden Tesen;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 20

«herfra bøier Grændsen svagt i vestlig Retning og gaar 1167 Fod til No. 20, der sættes hvor Veien fra Strømsveien fører ned til Fjeldhus.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 21

«Herfra gaar Grændsen 727 Fod til No. 21, der sættes i Bækken nordvest for Fjeldhus,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 22

«herfra 450 Fod i samme rette Linie til No. 22, der sættes ved Veien, der gaar vestover til "Valle",»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 23

«og herfra fremdeles i samme rette Linie 1302 Fod til No. 23, der sættes i Overskjæringen af den Vei, der fører vestover til "Haavind" og en Bæk, der fra "Brovold" løber i sydvestlig Retning forbi Gundersløkken og Lilleborg Teglværk.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 24

«Her bøier Grændsen mod Nord og gaar 637 Fod til No. 24, der sættes i Krydset af Veien og Bækken strax syd for Brovold,

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 25

«og videre i nordvestlig Stor retning 587 Fod til No. 25, der settes i det sydøstre Hjørne af den nordligste Bygning paa "Rasmusjordet";»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 26

«herfra 620 Fod i næsten samme Retning til No. 26, der sættes der, hvor de 2de Bække støder sammen og overskjæres af den Vei, der fører forbi "Solhaug" og østre Hasle op til "Nordal".»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 27

«Herfra følger Grændsen Bækkens vestlige Arm til No. 27, der sættes hvor Kirkeveien overskjærer denne Bæk, der gaar mellem "Løren" og " Nordal";»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 28

«herfra i nordlig Rætning 1432 Fod til No. 28, der sættes ved den Bæk, der løber mellem Refstad og Kirkeveien»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 29

«og videre i samme rette Linie 1265 Fod til No. 29, der sættes i det østre Hjørne af Ladebygningen paa Gaarden søndre Refstad,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 30

«videre 1032 Fod til No. 30, der sættes strax søndenfor Sammenstødet af den gamle og nye Throndhjemsvei ved dennes Sydside og 887 Fod fra det nordøstre Havehjørne paa Gaarden Tonsen.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 31

«Herfra gaar Grændsen i nordvestlig Retning 928 Fod til No. 31, der sættes i en stor vinkel af et Tregjerde Nordøst for Gaarden Disen,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 32

«herfra i samme rette Linie 895 Fod til No. 32, der sættes i en Vinkel af Stengjerdet, der ligger ved Veien, der fører fra Aasenløkken forbi Disen i nordøstlig Retning og 427 Fod fra Grinden paa samme Vei nord for Disen;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 33

«herfra i mere vestlig Retning 1362 Fod til No. 33, der ligger i det sydvestre Hjørne af Keglebanen ved Grefsen Bad;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 34

«herfra bøier Grændsen fremdeles noget mod Vest og gaar 655 Fod til No. 34, der sættes paa Vestsiden af den Vei, der fører fra Aasen forbi Grefsen Bad og 245 Fod fra det nordøstre Hjørnet af den ved Veien beliggende bygning paa nordre Grefsen;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 35

«herfra mod Vest 762 Fod til No. 35, der sættes i Vinkelen af Trægjerdet mellem nordre Grefsen og vestre Grefsen;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 36

«herfra 1135 Fod til No. 36, der sættes ved en Mrkvei, der fra vestre Grefsen gaar i nordvestlig Retning.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 37

«Herfra fremdeles i samme rette Linie 900 Fod til No. 37, der sættes paa Vestsiden af den Vei, der fører fra vestre Grefsen mod Maridalen 400 Fod i Syd for Veidelet, hvor Markveien fører op til Engebraaten;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 38

«herfra 1457 Fod til No. 38, der sættes i den nordlige Vinkel af Stengjerdet nord for "Grefsenstuen";»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 39

«herfra i vestlig Retning 1582 Fod til No. 39, der sættes ved Udløbet i Akerselven af den Bæk, der løber mellem øvre og nedre Korsvolden,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 40

«herfra fremdeles i vestlig Retning355 Fod til No. 40, der sættes ved Vestsiden af den nye Maridalsvei,»

Gjenreist i krysset Carl Kjelsens vei og Maridalsveien på Korsvoll.

Byggebeltestein 41

«og fremdeles i samme rette Linie 510 Fod til No. 41, der sættes ved den gamle Mridalsveis Vestside 100 Fod fra det sydøstre Hjørne af den Bygning paa Korsvolden, der ligger i Vinkelen ved Veisammenstødet,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 42

«herfra 1265 Fod til No. 42, der sættes i Trægjerdet mellem "Bergshavn" og "Hamborg" 625 Fod nord for førstnævnte Plads.»

Steinen står i krattskogen øst for gressbakken ved Havnabakken på Tåsen.

Byggebeltestein 43

«Herfra bøier Grændsen i sydøstlig Retning og gaar 1620 Fod til No. 43, der sættes ved Overskjæringen af Veien og Bækken strax øst for Lille Sogn.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 44

«Herfra gaar Grændsen mod Syd 1585 Fod til No. 44, der sættes ved det sydøstre Hjørne af Ladet syd for Lille Sogn,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 45

«og videre i næsten samme rette Linie 760 Fod til No. 45, der sættes ved Sammenløbet af de 2 Bække, der gaar i sydlig Retning hver paa sin Side af Lille Sogn,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 46

«herfra 1342 Fod til No. 46, der sættes ved Sognsveien 188 Fod i Sydost for Bergsbroen;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 47

«herfra følger Grændsen nævnte Vei til No. 47, der sættes ved Delet af Sognsveien og Veien, der fører til Berg;»

Steinen står i bakhagen i Sognsveien 63, ved gjerdet mot Møllesvingen.

Byggebeltestein 48

«herfra gaar Grændsen i sydvestlig Retning 1030 Fod til No. 48, der sættes ved Bergsbækken,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 49

«og fremdeles i samme rette Linie 477 Fod til No. 49, der sættes i Sammenløbet af Nedre Sognsbækken og Bergsbækken;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 50

«herfra i mere vestlig Retning 1395 Fod til No. 50, der sættes ved Østsiden af Gaustadveien 452 Fod i Syd for Veikrydset ved Gaustad Gaard;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 51

«herfra i sydlig Retning 1165 Fod til No. 51, der sættes ved Vindern-Elven,»

Ligger i Gaustadbekken på von der Lippes eiendom, Volvat terrasse 18. Ses best fra Byggforsks hage.

Byggebeltestein 52

«herfra 1405 Fod i samme rette Linie til No. 52, der sættes ved Sydsiden af Veien til Grimelund 425 Fod øst for Bækken ved Lille Borgen,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 53

«herfra i mere vestlig Retning 647 Fod til No. 53, der sættes 285 Fod nordenfor det Punkt, hvor Forlængelsen af den nordre Væg af Ladebygningen paa Lille Borgen skjærer Veien øst for samme,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 54

«herfra 1620 Fod til No. 54, der sættes ved den Bæk, der løber forbi "Thuengen" og "Bækkestuen"»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 55

«og herfra i samme rette Linie 680 Fod til No. 55, der sættes i den Vei, der fører fra "Malerstuen" til Grimelund 1370 Fod fra denne Veis Sammenstød med Bogstadveien tæt ved Malerstuen,»

Står inne på eiendommen Solskinnskroken 3 ved Heggeli.

Byggebeltestein 56

«herfra i sydlig Retning 1110 Fod til No. 56, der sættes ved Bogstadveiens Nordside 1100 Fod fra det nys foran nævnte Veisammenstød,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 57

«herfra fremdeles i samme rette Linie 706 Fod til No. 57»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 58

«og fremdeles 1165 Fod i samme rette Linie til No. 58, der sættes ved Smedstad-Elven,»

Står i et skogkratt vest for en liten foss, nedenfor Bjørnebodammen.

Byggebeltestein 59

«herfra i sydvestlig Retning 915 Fod til No. 59, der sættes i Østsiden af Veien, der fører fra Smestad til Hof 550 Fod fra det nordøstre Hjørne af den østligste Ladebygning paa sidstnævnte Gaard;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 60

«herfra i sydlig Retning 515 Fod til No. 60, der sættes i Veien mellem Hof og Huseby 300 Fod fra sidstnævnte Gaards Husebygning;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 61

«herfra i sydlig Retning 1195 Fod til No. 61, der sættes ved Bækken mellem Huseby og Abbediengen,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 62

«og herfra i samme rette Linie 890 Fod til No. 62, der sættes i det nordvestre Hjørne af Ladebygningen paa Abbediengen,»

Står innmurt i en trapp på naboeiendommen til Abbediengen gård, nedenfor den opprinnelige låvemuren.

Byggebeltestein 63

«og videre i samme rette Linie 850 Fod til No. 63, der sættes ved Bækken nedenfor "Ulvesvælget";»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 64

«herfra i sydøstlig Retning 975 Fod til No. 64, der sættes i Markveien, der fører til Ullern 460 Fod vestenfor Bækken,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 65

«og herfra i sydøstlig Retning 1350 Fod til No. 65, der sættes ved Drammensveiens Nordside 72 1/2 Fod østenfor Lønseths Løkke.»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 66

«Fra dette Punkt gaar Grændsen tversover Bestum-kilen til No. 66, der sættes ved vestre Strand af Bøgdø 790 Fod i ret Linie fra Nordostpynten af Killingøen,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 67

«herfra i ret Linie og i sydostlig Retning til No. 67, der sættes i Sammenstødet af en Grøft og et Gjerde søndenfor Hengsengens Hovedbygning.»

Står ved et pumpehus mellom Hengsengen og Bygdøy sjøbad.

Byggebeltestein 68

«Herfra gaar Grændsen 1080 Fod til No. 68, der sættes ved Veien, som fører fra Bygdø Hovedgaard 150 Fod fra dens Sammenstød med Veiene, som fører til Strømsborg og "Paraplyen",»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 69

«og videre i ret Linie og med svag Bøining mod Syd 872 1/2 Fod til No. 69, der sættes ved Alléen paa Sydsiden af Bygdø Hovedgaard,»

Står i alléen inne på Kongsgårdens eiendom.

Byggebeltestein 70

«fremdeles i næsten samme Retning 590 Fod til No. 70, der sættes ved Veien, der gaar forbi Strømsborg op til Bygdø Kapel og i Forlængningen af Veien fra Huk til nysnævnte Vei.»

Står øverst i Strømsborgveien ved gjerdet til Kongsgården.

Byggebeltestein 71

«Herfra bøier Grændsen svagt nordover og gaar 777 1/2 Fod til No. 71, der sættes i det nordligste Hjørne af Ladet paa Wegners forrige Løkke,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 72

«herfra med svag Bøining sydover 655 Fod til No. 72, der sættes ved det nordøstre Hjørne af Ladet paa Benneches Løkke;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 73

«herfra fremdeles med svag Bøining mod Syd 840 Fod til No. 73, der sættes ved Veisammenløbet strax søndenfor Tivolisalonen paa Fredriksborg;»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 74

«herfra med ubetydelig Bøining mod Nord 907 Fod til No. 74, der sættes ved Nordsiden af Veien, der gaar fra Enkefru Knudsens Løkke i Retning mod Kienes forrige Løkke, og der hvor denne Vei krydses af en Vei, der fører mod Søen,»

Steinen er antagelig tapt.

Byggebeltestein 75

«herfra i ret Linie410 Fod til No. 75,der sættes ved Bygdøs østre Strand og videre i samme rette Linie til det nordligste Hjørne af Badehuset paa den nordligste Holme af Herbergene,

Steinen er antagelig tapt.

og fremdeles i østlig Retning midt imellem Lindøen og Hovedøen indtil sidstnævnte Øs sydligste Spidse, og herfra i ret Linie til den sydligste Spidse af Blekøen, og videre i ret Linie til den ydre Linies Mærkesten No. 1.»