(21) Anna Catharina Nystedt, f. Åkerblad (1794–?)

Født 21. november 1794 i Romelanda (Rommele?), Sverige.

Gift med Johan Fredrik Nystedt, født 28. juli 1796, døpt 29. juli 1796 og konfirmert 1812 i Gøteborg, Sverige. Død 25. februar 1847 i Christiania (Vaterland) av brystsyke.

Johan og Anna flyttet fra Gøteborg til Alingsås 8. november 1818, hvor de bodde hos Hammarstrand. I husforhøret der er Johan titulert skoma-ker og med fødselsdato 15/4 1795, Anna med fødselsdato 21/11 1794. De flyttet videre til Uddevalla 8. desember 1819 og mens de bodde der fikk de sine 3 barn. 9. august 1824 flyttet hele familien til Norge. 22. november 1827 ble Johan innskrevet som nytt mestermedlem i sko-makerlauget i Christiania. (Borgerbrev 13. november 1827.)