(17) Ragnhild Arnesdatter (1783–1843)

Ragnhild ble født 24. august 1783 på Grimstad gård, d. 7. oktober 1843. Datter av Arne Evensen Grimstad, f. 1726 – d. 29. mai 1799, og hustru Berte Amundsdatter (enke). De hadde 10 barn, hvorav Ragnhild var den yngste.
Grimstad gård sies i 1528 å være lensgods. Den ble i 1681 kjøpt av Helge Evensen Haraldstad fra sogneprest Hans Nilsen Meng, Fredrikstad.

Gift med Ole Aslaksen Nordby, født på Nordby og døpt i Rakkestad Kirke 21. oktober 1781. Han døde 12. november 1867.
Etter Ragnhilds død ble gården Nordby delt mellom enkemannen og sønnen Anders, og Ole kjøpte gården Heier til sin nesteldste sønn Johannes 1844. Ole Aslaksen døde 12. november 1867.