(16) Ole Aslaksen Nordby (1781–1867)

Ole ble født på Nordby og døpt i Rakkestad Kirke 21. oktober 1781. Han døde 12. november 1867.
Etter at han i 1798 hadde overtatt farens halvpart av Nordby, og senere kjøpte den andre halvparten, som tilhørte Jon Olsen, ble Ole eneeier av gården Nordby. Nordby hadde g.nr. 68 og br.nr. 1. Gårdens størrelse omkring 1800 kjennes ikke, men idag er den på 400 mål innmark og 400 mål skog.

Gift 1801 med Ragnhild Arnesdatter, f. 24. august 1783 på Grimstad gård, d. 7. oktober 1843. Datter av Arne Evensen Grimstad, f. 1726 – d. 29. mai 1799, og hustru Berte Amundsdatter (enke). De hadde 10 barn, hvorav Ragnhild var den yngste.
Grimstad gård sies i 1528 å være lensgods. Den ble i 1681 kjøpt av Helge Evensen Haraldstad fra sogneprest Hans Nilsen Meng, Fredrikstad.
Etter Ragnhilds død ble gården Nordby delt mellom enkemannen og sønnen Anders, og Ole kjøpte gården Heier til sin nesteldste sønn Johannes 1844. Ole Aslaksen døde 12. november 1867.
Gården Nordby ligger til venstre for veien mellom Heier og Rakkestad stasjon. Den har vært ættegård fra 1790. Nytt våningshus ble bygd i 1920. Nåværende eier er Johannes Heen, sønn av Peder Heen og hustru Selma, f. Øverby.
Ole og Ragnhild hadde 12 barn.