(13) Christina Pedersdatter Blomseth (1816–1860)

Christina (Kjerstine) Pedersdatter, 1816–1860.
Datter av Elen Larsdatter Blomseth og Peder Clementsen.
Født 31. juli 1816 i Vedrran, Nord-Trøndelag, død 11. oktober 1860 i Verran.

Gift med
Iver Andersen, født 15. april 1815 på husmannsplassen Thunsdal.
Thunsdal var et småbruk ved elva opp mot Thun. Kjerstine og Iver bosatte seg på husmannsplassen Lilleager som lå på et lite jordstykke sydligst på eiendommen Blomseth. Bebyggelsen besto av én bygning med fjøs i den ene enden og beboelse i den andre enden. Plassen ble nedlagt og bygningen fjernet i begynnelsen av dette århundre.

Kjerstine og Iver hadde 8 barn.