(12) Iver Andersen Thunsdal (1815–1889)

Iver Andersen, født 15. april 1815 på husmanns-
plassen Thunsdal, Verran, Nord-Trøndelag. Død 15. juli 1889 i Verran, Nord-Trøndelag.
Thunsdal var et småbruk ved elva opp mot Thun. Kjerstine og Iver bosatte seg på husmannsplassen Lilleager som lå på et lite jordstykke sydligst på eiendommen Blomseth. Bebyggelsen besto av én bygning med fjøs i den ene enden og beboelse i den andre enden. Plassen ble nedlagt og bygningen
fjernet i begynnelsen av 1900-tallet.

Gift med Christina (Kjerstine) Pedersdatter, 1816–1860.
Datter av Elen Larsdatter Blomseth og Peder Clementsen.
Født 31. juli 1816, død 11. oktober 1860.

Kjerstine og Iver hadde 8 barn.