(10) – Carl Axel Nysted (1822–1898)

Sønn av skomakermester Johan Fredrik Nystedt og Anna Catharina, f. Åkerblad. De innvandret til Norge fra Uddevalla, Sverige før 1827, da Johan ble innskrevet som mestermedlem i skomakerlauget i Christiania.

Faren døde av brystsyke i 1847 i Vognmannsgaten, Christiania.

Carl Aksel sløyfet t’en i etternavnet ca. 1880 og er den eneste av sine søsken som gjorde det. Carl og Karen bodde først i Storgaten 38 i Horten, senere Storgaten 62 og sist i Apotekergaten 12B, som deres datter eide.
Karen og Carl hadde 7 barn.