(2) – Rolf Andreas Nysted Heier (1901–1992)

Født 20. juli 1901, død 25. januar 1992.
Rolf ble født i Apothekergaten 12 b, Horten og døpt 25. august 1901 i Horten Kirke.
Gift med Dagny Bergliot Blomseth, 1899–1990.

Etter et kort opphold i Christiania, flyttet hans foreldre i 1905 til Fredrikstad, hvor han vokste opp. I 1921 ble han uteksaminert fra Kristiania Handelsgymnasium, og avtjente deretter sin verneplikt i Garden.
Fra 15. mars 1923 ansatt ved O. Mustad & Sønns reklameavdeling og fra 1926 reklamesjef ved Van den Berghs Margarinfabrikk på Skøyen.
Fra 1936 ansatt som reklamesjef i Forenede Annonsebyråer, hvor han var til 1971 da han gikk over i pensjonistenes rekker.
Rolf drev endel idrett, roing, friidrett m.m., mottok i 19?? Oslo Idrettslags fortjenstmedalje, og ble i 19?? opptatt i «Ligaen».
En periode var han medlem av Oslo Reklameforenings styre, og formann i Fortuna Bridgeklubb. Hans hobbyer var sjakk, bridge og ex-libris.
Han drev også endel med tegning, leverte bl.a. i flere år tegninger til et kryssordblad, redigerte i alle år bridgeklubbens avis «Fortunaposten». Han har også tegnet, og gitt ut flere bøker og utarbeidet et korrespondansekurs i butikkreklame for Friundervisningen. Han deltok også i Sivilforsvaret. 1961 fikk han Forenede Annonsebyråers gullur.