LITT OM MEG SELV
Født i Oslo 1935. Gikk på Bolteløkka skole og senere på Hegdehaugen skole. Barne- og ungdomtiden hadde jeg altså i Rosenborg–Hegdehaugen- området mellom Bislett stadion og Majorstua. Har senere bodd på Kampen og Ammerud, nå på Skøyen. Jeg er utdannet som typograf og har arbeidserfaring fra trykkeri, reklamebyrå og grafisk importfirma.

Søk i
Rakkestad kirkebok
1722–1740

SLEKTSGRANSKING
Min store hobby er slektsgransking. Min far startet letingen etter sine forfedre og jeg har i flere tiår søkt videre for å få et så fullstendig «bilde» som mulig av både min fars og mors aner og slekt. En meget spennende og engasjerende hobby for den som liker å besøke arkiver, lese i gamle dokumenter og sette det hele sammen, til glede også for resten av mine slektninger.

Arbeidet tar aldri slutt og nye områder er til stadighet aktuelle leteområder. Hobbyen medfører også samlinger av slektens fotografier og evt. oppbevarte brev.
Se
MIN SLEKT.

Min farsslekt kommer fra Heier gård i Rakkestad i Østfold fylke. Jeg har nedlagt mye tid på arkivene for å dokumentere hva de eldste i familien har fortalt og for noen år siden renskrev jeg Rakkestad første kirkebok 1722–1740. Resultatet kan du finne her og kanskje søke etter noen av dine egne forfedre fra Rakkestad. Ta en titt på MIN SLEKT eller kikk innom sidene med GENEALOGI.


LOKALHISTORIE
Bildet viser Karl Johans gate med Nationaltheateret i bakgrunnen i 1902 Historien om Oslo, Christiania, Kristiania og Oslo gjennom tidene er også en av mine interesser. Jeg liker å lese lokal historie og samler på fotografier og tegninger. Også en givende hobby som både gir meg kunnskaper om byen min og en interesse som ofte gir kontakt med andre mennesker.
Se KRISTIANIA.

Grensesteiner er også en del av den lokale historie for Oslo. Byen har stadig hatt utvidelser, og ved den store utvidelsen i 1878 ble det utplassert nummererte granittsteiner langs den nye grensen mellom Oslo og Aker, samt at det ble markert et byggebelte 1/8 mil utenfor bygrensen. Dette beltet også markert med granittsteiner.
Se GRENSESTEINER.