Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Flere av turene nedenfor har ingen bilder å vise. Var du med på noen av turene og tok bilder; meld deg til undertegnede så kan vi få lagt dem ut på nettet.

Send en e-post til eposttil@skoyenpensjon.com eller ring Petter Heier på
tlf. 22 52 10 98.


2011

Vestfossen og Kolberg gård - Ingen bilder.

Blaafarveværket - Ingen bilder.

Oslo sett fra oven - Se bilder.

St. Petersburg, 5 dager - Se bilder.

2012

Villa Fridheim, Krøderen - Se bilder.

Portugal, 7 dager - Se bilder.

2013

Osbakken ved Gjøvik - Ingen bilder.

Ørje, Värmland og Charlottenberg - Ingen bilder.

København – Odense (Fyn), 4 dager - Se bilder.

Asker museum, Hvalstad - Ingen bilder.

2014

Drammen med Spiralen - Ingen bilder.

Berlin og Potsdam, 4 dager - Ingen bilder.