Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Flere av turene nedenfor har ingen bilder å vise. Var du med på noen av turene og tok bilder; meld deg til undertegnede så kan vi få lagt dem ut på nettet.

Send en e-post til eposttil@skoyenpensjon.com eller ring Petter Heier på
tlf. 22 52 10 98.


2006

Hadeland - Ingen bilder.

Nord-Spania, 8 dager - Se bilder.

Oscarsborg - Ingen bilder.

Kiel – Celle – Bremen, 5 dager - Se bilder.

2007

Gardasjøen, 8 dager - Se bilder.

Gardasjøen, 8 dager - Se bilder.

Berlin, 5 dager - Se bilder.

Berlin, 5 dager - Se bilder.

2008

Sandefjord – Strømstad - Ingen bilder.

Polen, 8 dager - Se bilder.

Telemarkskanalen – Ulefoss - Ingen bilder.

Ungarn – Budapest, 5 dager - Ingen bilder.

2009

Kistefoss og Blaafarveværket - Se bilder.

Strømstad og Koster-øyene - Se bilder.

2010

Håndverkstur – Indre Østfold - Se bilder.

Roma, 6 dager - Se bilder. Se film.