Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Mange av turene nedenfor har ingen bilder å vise. Var du med på en eller flere av turene og tok bilder; meld deg til undertegnede så kan vi få lagt dem ut på nettet.

Send en e-post til eposttil@skoyenpensjon.com eller ring Petter Heier på
tlf. 22 52 10 98.


1993

Hadeland – Roeland - Ingen bilder.

Nordmarka rundt - Ingen bilder.

1994

Gardasjøen, 11 dager - Se bilder.

Henie Onstad – Bærums V. – Skytterk. - Ingen bilder.

Indre Oslofjord m/reker - Ingen bilder.

Glomma – Vorma – Kjærnsmo - Ingen bilder.

Kongsberg – Fossesholm - Ingen bilder.

1995

Praha – Dresden – Berlin, 9 dager - Se bilder.

Gardermoen – Eidsvoll – Hurdal - Ingen bilder.

Drøbak – Oscarsborg – Son - Ingen bilder.

Mora – Trysil – Røros, 6 dager - Se bilder.