Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Tilbud av forskjellig art
til medlemmer av pensjonistforeningen

Datakurs hos Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet Oslo tilbyr datakurs for nybegynnere og for de med litt erfaring. Pris kr. 200 pr kurs.


Se kursoversikt 2016.

Datakurs på Seniorsentrene

Skøyen aktivitetssenter planlegger kurs.

Ullern kultursenter har datakurs og dataklubb.

Se senterenes program, påmelding direkte.

Viten på lørdag – Universitetet

Viten på lørdag er populærvitenskapelige seminarer som er åpne for alle. Seminarene er et samarbeide mellom Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Se program for 2016 på: www.uio.no.