Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Smestadsenteret

Bilder fra busstur i Nordmarka 2009Skøyen/Smestad seniorsenter

Film fra Venneforeningens busstur for frivillige 2007

Bilder fra Venneforeningens busstur for frivillige 2009

Bilder fra Venneforeningens busstur for frivillige 2010