Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Foreningens æresmedlemmer

Foreningens mangeårige styremedlem

Finn Bjerke
ble utnevn til æresmedlem på foreningens årsmøte
12. februar 2013.

Foreningens mangeårige styremedlem og sekretær

Marta Fjeld
ble utnevn til æresmedlem på foreningens hyggeaften
8. oktober 2013.

Foreningens mangeårige styremedlem og leder

Kjell Backer
ble utnevn til æresmedlem på foreningens hyggeaften
8. desember 2015.

Tidligere æresmedlemmer

Svein Schønheyder
ble utnevnt til æresmedlem på foreningens årsmøte den 7. mars 2006.
Han var tidlig med i foreningen og har vært dens formann i mange år.
   Svein Schønheyder ble født 15. juli 1917 og døde onsdag 19. januar 2011. Han ble bisatt fra Holmenkollen kapell fredag 28. januar 2011.


Grethe Lahn

ble utnevnt til æresmedlem på foreningens årsmøtet den 27. februar 2007. Hun har vært foreningens kasserer og var også foreningens revisor etter at hun trakk seg som kasserer.
   Grethe Lahn ble født 23. mars 1925 og døde mandag 10. desember 2012. Hun ble bisatt fra Holmenkollen kapell torsdag 20. desember 2012.


Berit Marie Falsen

ble utnevn til æresmedlem på foreningens årsmøte 12. februar 2013.
Hun har vært medlem av foreningen fra 1995 og var styremedlem i mange år.
   Berit Falsen ble født 17. juni 1925 og døde 10. juli 2016.

Hun ble bisatt fra Nordberghjemmets kapell mandag 18. juli 2016.