Forsiden

Styret
2016

Program
2016

Turer/
bilder

Æres-
medlem

Medlems- tilbud


Blomster


Link til
«naboer»

Pensjonistforeningens styre 2016–2017

Petter Heier
Styreleder
Født 1935

Marta Fjeld
Nestleder
Født 1923

Karin Ørving
Styremedlem
Født 1937

Grete Vinje
Styremedlem
Født 1938

Per Randby
Styremedlem
Født 1932

Liv Lombnæs
Styremedlem
Født 1935